ΕΜΠΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εγκατάσταση και υποστήριξη εφαρμογών ERP καθώς και ποικίλων λύσεων λιανικής και μισθοδοσίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Πωλήσεις desktop και laptop υπολογιστών, tablets αλλά και εκτυπωτών, σκληρών δίσκων και άλλων περιφερειακών.

ΠΩΛΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Πωλήσεις & Υποστήριξη ταμειακών συστημάτων και POS αλλά και πλήρης υποστήριξη καθημερινά για κάθε σας ανάγκη.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε λειτουργικές και οικονομικές λύσεις όπως επίσης και Έκδοση κοινοχρήστων.